За да си винаги на стадиона
Изпратена от doroty
Октомври 19, 2011
На стадиона:
- Тате, защо всички псуват този мъж?
- Защото замери рефера с бутилка.
- Ама той не го уцели.
- Затова сине, затова!
3 Коментари
54 гласа, средно 4.48 от 5
На самотен остров
Изпратена от YordanDim
Октомври 18, 2011
Няколко неща, които шофьорът не трябва да казва, ако вози нервни пътници:
- Пак не ми бачка спирачката…
- Странно - въртя кормилото на една страна, а колата завива на друга.
- Не трябваше да пия толкова водка преди закуска.
- Някой обърна ли внимание - един полицай ли прегазих или двама?
- Ау! Всичко пак започна да ми се раздвоява!
- Вижте каква гледка отляво! Толкова е готина, че чак ми се отщява да гледам напред.
- Някой ще подържи ли кормилото докато подремна?
- Е, ще полетим ли?
22 Коментари
52 гласа, средно 4.25 от 5
За прикоткване на клиенти
Снимка 1 изпратена от Николай Попов, Снимка 2 изпратена от XxXeEePpP, Снимка 3 изпратена от ghosts
Октомври 18, 2011
6 Коментари
91 гласа, средно 4.82 от 5
Рекордите на Сеир.БГ: Товарене на сено
Изпратена от bayco
Октомври 17, 2011
Една журналистка я пратили да интервюира някакви овчари, свидетели на НЛО. Между другото станало дума, че живеят сами в планината по 7-8 месеца без да виждат други хора. Журналистката ги попитала:
- А как издържате без жени толкова време?
Овчарите я наобиколили, а единият подхилквайки се казал:
- Ами казваме, че сме видели НЛО, за да ни изпратят някоя журналистка.
5 Коментари
71 гласа, средно 4.56 от 5
Подготовка за зимата
Снимка 1 изпратена от Straxilbsl, Снимка 2, 3 изпратена от Cvetelina
Октомври 17, 2011
23 Коментари
93 гласа, средно 4.6 от 5
Край на първи рунд
Изпратена от bebeto00o
Октомври 16, 2011
В родилния дом. Новоизлюпен баща се удивлява:
- Майчице... Близнаци!!!
- Не! Само едно е - успокоява го сестрата. - И следващият път да дойдете трезвен!
***
Пияница се прибира в 3 часа през нощта и жена му започнала:
- А бе, кретен! Простак! Идиот! Пиянде тъпо! Как не те е срам, да се прибираш толкова късно!
- Кой ти е казал, че се прибирам? Дойдох да си взема китарата...
5 Коментари
83 гласа, средно 4.72 от 5
Висок стандарт на живот
Снимка 1 изпратена от баев, Снимка 2 изпратена от krivnenskija
Октомври 16, 2011
14 Коментари
55 гласа, средно 4.45 от 5
Ремонт по български
Изпратена от Димитър Димитров
Октомври 15, 2011
За Бюрокрацията в България. Какво е необходимо, за да изпиете чаша вода от чешмата в собствената си фирма:

1. Копие на съдебното решение за регистрация на фирмата
2. Копие от дружествения договор (за дружества)
3. БУЛСТАТ - копие, нотариално заверено
4. Данъчна регистрация - копие, нотариално заверено
5. Договор за наем - копие, нотариално заверено, 2 екземпляра
6. Разрешение от наемателя за ползване на водата
7. Разписки (копие) за платени сметки за вода за последните 6 месеца
8. Анализ от НИМХ за възможност за пиене на вода
9. Разрешително от Районното управление на МВР за пиене на вода
10. Химически анализ на водата от Катедра Химия при БАН - оригинал и нотариално заверено копие
11. Анализ на водата за съставки на вредни вещества, издадено от ХЕИ - оригинал и нотариално заверено копие
12. Декларация, че доброволно желаете да пиете от чешмата
13. Измерване на температурата на водата, заверено от ХЕИ
14. Описание на чашата, използвана за изпиване на водата, заверена от ХЕИ
15. Молба за изпиване на чаша вода, подписана от лицето
16. Удостоверение от НОИ за платени здравни осигуровки
17. Подпис на двамата родители, че са съгласни лицето да пие вода; ако един или двамата родители са покойници - нотариално заверено копие от смъртния акт
18. Декларация за обема изпита вода
19. Разрешение от ВИК за пиене на вода
20. Съдебно удостоверение, че лицето и преди е пило вода
21. Удостоверение за съдимост на лицето, което желае да изпие чаша вода
22. Лична карта на лицето
23. Акт за раждане на лицето
24. Лична карта на управителя на фирмата
25. Акт за раждане на управителя на фирмата
26. Актуална снимка на лицето
27. Актуална снимка на чашата вода и на чешмата (2 бр.)
28. Удостоверение за платени данъци за предходната година на лицето
29. Удостоверение, че лицето няма задължения към НОИ
30. Декларация, подписана от чашата, че желае в нея да се налива вода
10 Коментари
61 гласа, средно 4.54 от 5