ГрАДСКИ транспорт
Изпратена от Митко
Май 12, 2015
Ако можеш да лежиш, без да се държиш за нищо, значи че още не си пиян...
***
Пиян се вози в автобуса до една стара жена.
- Знаете ли, че отивате в ада така - казала бабката.
Пияният станал и се провикнал към шофьора:
- Спрете и ме пуснете да сляза. Объркал съм автобуса.
10 гласа, средно 4.6 от 5